ÄRZTE


Tickets 2012
Welcome in Europe   Welkom in Nederland   Willkommen in Deutschland   Welcome in the UK   Welcome in the US   Bienvenue en France   Benvenuto in Italia   Willkommen in Österreich   Willkommen in der Schweiz   Bud' vítán od Ceská Republika
Zpìt > Terminy a podminky

Obecne PodminkyVazeny zakazniku,

nejprve bychom radi upozornili na to, ze ziskanim vstupenky se uskutecnuji smluvni vztahy ohledne navstevy akce vyhradne mezi majitelem vstupenky (zakaznikem) a prislusnym poradatelem. Je mozne, ze pro tento pripad plati vlastni obchodni podminky. Pokyny naleznete na sve vstupence. ticketbande vyhradne zprostredkovava smlouvu k akci a neni v zadne smluvnim vztahu k zadnemu poradateli nebo smluvnimu partnerovi nektereho poradatele. ticketbande jedna vlastnim jmenem.

Tyto Obchodni podminky upravuji vyhradne smluvni pomer mezi Vami jako zakaznikem a ticketbande ohledne vsech dodavek a vykonu ticketbande (vcetne informaci a poskytovani informaci).

• Uzavreni smlouvy
• Zaslani zbozi a poplatky
• Platba
• Vraceni
• Prekroceni dodacich terminu
• Nahrada skody
• Ochrana a zpracovani dat
• Zaverecna dolozka
• Uzavreni smlouvy

ticketbande zprostredkovava vstupenky pouze jako originalni vstupenky (take vstupenky online), jako vstupenky z rezervacnich systemu CTS, Ticketonline, Kartenhaus, Ticketcorner a veskerych predprodejnich mist po celem svete, ktere prodavaji vstupenky v zakazce poradatele.

ticketbande zprostredkovava smlouvu ohledne akci a zakaznik ji poveruje realizaci nakupu vstupenky vcetne jejiho zaslani. Nabidka na uzavreni smlouvy vychazi od zakaznika, jakmile klikne na policko „Odeslat objednavku“ na objednacim formulari. Potvrzenim zakazky e-mailem ticketbande od zakaznika prijima nabidku na uzavreni smlouvy s tou rozvazujici podminkou, ze pri doruceni platby uz neni k dispozici objednany pocet vstupenek ve vybrane cenove kategorii. Neprebira se zadna zaruka za spravnost udaju o akci obsazenych v online prezentaci ticketbande.

Pokud ticketbande nabizi sluzby z oblasti akci pro volny cas, zejmena vstupenky na akce, neuplatnuje se na smlouvy s nami uzavrene zakon o odbytu na dalku (viz § 312b odst. 3 bod 6 obcanskeho zakoniku). To znamena, ze odvolani ve lhute dvou tydnu je zasadne vyloucene. Kazda objednavka vstupenek je proto bezprostredne po potvrzeni z nasi strany zavazna a zavazuje k odberu a zaplaceni objednanych vstupenek. Koupe je definitivni. Neexistuje zadne vraceni penez, odvolani nebo vymena za zmeny dat nebo casu akci, castecne plneni nebo ztratu.

Pro Vami pozadovane skupiny mist je rozhodujici pouze u nas udana cena vstupenky. Zprostredkovani urcitych poradi a mist nemuzeme zarucit na 100 %. Vyhrazujeme si pravo dodat v pripade, ze urcita poradi a rady nejsou k dispozici, vstupenky stejne hodnoty teze kategorie. Toto opatreni se vsak vyskytuje pouze velmi zridka a zakaznik zpravidla obdrzi presne ty vstupenky, ktere si objednal.

Pri prodejich ticketbande na internetovych aukcich vzdy plati nase Vseobecne obchodni podminky, aniz by VOP aukcnich domu byly poruseny. Vyhrazujeme si pravo stornovat objednavky na internetovych aukcich a odstoupit od kupni smlouvy, jestlize se prodej zaklada na prokazatelne nespravnych udajich, jejichz nespravnost byla zavinena chybami pri obsluze pri nastaveni aukce. Dale neprebirame ruceni za chybne obsahy inzeratu. Rovnez si vyhrazujeme pravo odstoupit od kupni smlouvy, pokud se kupec s nami nespoji do 12 hodin od uzavreni koupi nebo pokud kupec neprovede platbu prokazatelne do tri pracovnich dnu. Udaje o uctu ticketbande jsou pri internetovych aukcich vzdy ulozeny a tato data jsou zakaznikovi sdelena e-mailem nejpozdeji dve hodiny po drazbe.

Zakaznik nemuze stornovat objednavky vstupenek. Pri neodebrani objednanych vstupenek je splatna cela cena vstupenek vcetne vsech poplatku. Za urcitych predpokladu se lze pokusit o opetovne prodani stornovanych vstupenek. V tom pripade se vraci pouze cena vstupenky docilena pri opetovnem prodeji po odecteni poplatku za zpracovani ve vysi 15 %.

Zaslani zbozi a poplatky

Zakaznik si muze vybrat z ruznych moznosti zaslani. Tyto moznosti jsou vysvetleny v prubehu procesu objednavani. Poplatky za zaslani nezahrnuji vlastni postovne, nybrz veskere naklady, ktere nam zaslanim vstupenek vznikaji (manualni kontrola kvality, kontrola dosle platby, zaslani vstupenek s dokladem/potvrzenim atd., vedle toho se kvuli Vasi bezpecnosti u nas archivuji cisla mist). Ve vzacnych pripadech, zejmena u zahranicnich koncertu, neni zaslani mozne, Vase vstupenky jsou v takovych pripadech dodany z mista akce do mista Vaseho ubytovani nebo jsou predany v miste akce nebo ulozeny ve vecerni pokladne. Vraceni kupni ceny resp. stornovani objednavky neni ani v tomto pripade mozne. Zakaznik je povinen dbat pokynu ticketbande a hlasit se telefonicky u ticketbande (nouzove telefonni cislo 0049 178 6381192 nebo 0049 211 86399949), pokud se pri predani na miste vyskytnou problemy.

Cena vstupenky u ticketbande se casto odchyluje od vytistene kupni ceny. To je zpusobeno vysokymi naklady na obstarani vstupenek techto kategorii „vyprodanych vstupenek (sold-out-tickets)“. Muze se stat, ze nebudeme disponovat vstupenkami ve Vami pozadovanem poctu. Pokud bychom pro Vas pozadovany pocet vstupenek uz nedokazali ziskat ani prostrednictvim nasich partnerskych agentur, budeme Vas o tom vcas informovat a ucinime Vam pripadne novou nabidku. Pokud by Vam tato nova nabidka nevyhovovala, bude objednavka stornovana a zakaznik dostane zpatky plnou kupni cenu.

V cetnych pripadech musime vstupenky objednavat u nektere z partnerskych agentur. Ceny vstupenek ticketbande vzdy znamenaji koncovou cenu, vcetne predprodejniho a servisniho poplatku podle akce. Je obsazena prislusna platna dan z pridane hodnoty. Jelikoz vstupenky koupene u produktovych partneru a zprostredkujicich obchodniku jsou vyhradne zasilany nejprve nam, je ze strany ticketbande provadena kontrola kvality, ktera zarucuje pravost vstupenek.

Platba

Celkova cena objednavky vcetne vsech poplatku je po uzavreni smlouvy (zaslani potvrzeni e-mailem) okamzite splatna. Zbozi zustava az do uplneho zaplaceni vlastnictvim ticketbande. Pokud by nektera platba byla vracena, ma ticketbande narok na okamzite vraceni objednanych vstupenek a na nahradu pripadajicich nakladu.

Nemuzeme zarucit dodaci terminy. V kazdem pripade se ale snazime realizovat zaslani ve lhute nekolika malo dni pote, co platba dosla na ucet, a ve vetsine pripadu je tato lhuta take dodrzena. Pokud by doslo k prodleni s dodavkou, bude zakaznik zvlast informovan. Pokud by do 7 dnu ticketbande nedosla platba od zakaznika, nezarucujeme uz, ze zakaznik vstupenky obdrzi. Objednaci postup je SSL sifrovan, diky tomu jsou osobni udaje zakaznika chraneny vuci tretim osobam a nepristupne. Platebni karta je zatizena primo po objednacim procesu.

Vas nakup prostrednictvim platebni karty se na vyuctovani Vaseho uctu objevi jako ticketbande.de 0211/86399949.

Platby prostrednictvim prikazu k inkasu uz kvuli jejich castemu odvolavani a pripadum podvodu nenabizime.

Nahrada skody

Jelikoz ticketbande neni zodpovedna za akce, nemuzeme byt cineni odpovednymi za vypadky, zmeny programu nebo zmeny doby zahajeni nebo mista poradani. ticketbande neprebira ruceni a mozne naklady ani za cestu nebo mozne ubytovani v pripade nekonani nebo prelozeni koncertu.

Ochrana dat a zpracovani dat

Pri zpracovani Vasich osobnich dat dodrzujeme ustanoveni o ochrane dat aplikovatelna na smlouvu. Osobni data zakaznika zjistujeme, zpracovavame a pouzivame automatizovanym postupem v rozsahu, ktery je potrebny pro zalozeni, vybaveni nebo zmenu smluvniho pomeru. Jsme opravneni predavat tato data tretim osobam, ktere jsme poverili provedenim kupni smlouvy, pokud je to k plneni uzavrenych smluv nutne. I v tomto pripade ticketbande zarucuje, ze Vase data nebudou predana tretim osobam k marketingovym ucelum.

Pokud zakaznik neni proti tomu, jsme my jakoz pripadne i nas partner, z jehoz webove stranky zakaznik nas obchod vyhledal, navic opravneni zjistovat, zpracovavat a vyuzivat ziskana data k poradenstvi zakaznika, k reklame, k vyzkumu trhu pro vlastni ucely a k tvorbe nasich nabidek v souladu s poptavkou. Tento souhlas muzete kdykoliv odvolat bez udani duvodu.

Data o platebnich kartach a data o uctech se nezpracovavaji ani neukladaji a rovnez tak nejsou zpristupnena zadne treti osobe. Veskere transakce pri objednani a platbe jsou SSL sifrovany.

Zaverecne dolozky

Pokud by nektere body techto podminek byly neucinne nebo se neucinnymi staly, neni tim dotcena platnost smlouvy v ostatnim. Plati vyhradne pravo Nizozemska, Zuid-Limburg. Aplikace dohody Spojenych narodu o smlouvach o mezinarodnim nakupu zbozi (CISG) je vyloucena.

Vseobecnym mistem plneni pro dodavky, vykony a platby je Zuid Limburg, Holland. Pokud jsou obe smluvni strany obchodniky, je vyhradnim sidlem soudu pro vsechny spory, ktere ze smlouvy bezprostredne nebo neprimo vzniknou, Maastricht/Zuid-Limburg.

Pro vsechny smlouvy a zakazky tykajici se zprostredkovani nebo realizace cest plati Vseobecne cestovni podminky, pokud je ticketbande B.V. prokazatelne prodava prislusnemu uctu vlastnim jmenem a na vlastni ucet, jakoz i Vseobecne obchodni podminky prislusneho poskytovatele cesty. Na tuto skutecnost se pripadne upozornuje v nabidce.

U smluv presahujicich hranice se pro vsechny spory ze smluvniho vztahu sjednava jako vyhradni sidlo soudu prislusnost soudu v Zuid Limburg, Holland (cl. 17 Evropske dohody o soudni prislusnosti a vykonavani soudniho rozhodnuti v obcanskych a obchodnich vecech ze dne 27. zari 1968, „EuGVU“). Vyhrazujeme si pravo obratit se take na jakykoliv jiny soud, ktery je na zaklade EuGVU ze dne 27. zari 1968 prislusny.

Stav: 01. unor 2007

V pripade nesrovnalosti mezi verzi techto Vseobecnych obchodnich podminek v nemcine a verzemi v jinych jazycich je rozhodujici nemecka verze.zpet
Pomoc    -    FAQ    -    Tiraz    -    Obecne Podminky    -    Ochrana osobnich udaju
Twitter
VISA
AMEX
MASTERCARD
SSL
HACKER CHECK
AUTISS CERTIFIED